About Us

About Us 2018-03-07T14:54:33+00:00

Our History

Nhà sáng lập – người đứng sau Vinaracing

1 tầm nhìn mong muốn giới thiệu niềm đam mê thể thao đến Việt Nam

Người sáng lập đồng thời cũng là người đằng sau hầu hết các ý tưởng kinh doanh và thiết kế đường đua, ông Hubert Nacken- bằng sự nghiệp đua xe thành công và đam mê đã gần 40 năm của mình tiếp tục nuôi dưỡng và lan rộng nó tại Việt Nam…
đọc thêm

Our Locations